Hej!

Du kan alltid begära radering av dina personuppgifter hos Akademikerresor. Du gör detta genom att lämna din e-postadress nedan. När du begär radering uppmanas du ange anledning. Det är inte obligatoriskt att fylla i något av dessa  alternativ. Observera att det kan ta upp till 30 dagar för oss att säkerställa att dina personuppgifter har blivit raderade från samtliga våra system och register. Bokföringsdata som måste sparas 7 år är undantaget från begäran om radering.

Vänligen
Akademikerresor

Radering